Flóra

Fotenie kvetov bolo dôvodom, prečo som sa fotografii začala venovať. Najskôr len dokumentačne pri vytváraní herbárov, no neskôr som sa začala snažiť zachytiť krásu kvetov inak, ako ich môžete vidieť voľným okom. Niektoré z kvetov sú na Slovensku chránené, či ohrozené a preto je odftotiť ich pre mňa omnoho cennejšie.